Bibliografie

Alexandru Duțu: Revoluția din 1989. Cronologie, Editura Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, București, 2006.

Balogh Edgár: Számadásom (1956–1993) / Bilanț propriu (1956–1993). Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Cluj, 1999.

Bárdi Nándor – Éger György (red.): Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. (Maghiarii din România 1990–2015. Studii despre maghiarii din Transilvania), Károli Gáspár Református Egyetem- L'Harmattan Kiadó (Universitatea Reformată „Károli Gáspár” – Editura L'Harmattan), Budapesta, 2017.

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (red.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. (Comunități minoritare maghiare în secolul 20), MTA Kisebbségkutató Intézet (Academia de Științe a Ungariei Institutul de Cercetare pentru problemele minorităților), Budapesta, 2008. http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/

Bárdi Nándor – Gidó Attila – Novák Csaba Zoltán (red.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990) / Împreună și separat. Auto-organizarea maghiarilor din Transilvania (1989–1990). Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj, 2014.

Benedek József (red.): Románia – Tér, gazdaság, társadalom (România – Spațiu, economie, societate). Editura Kriterion, Cluj, 2011.

Benedek József (red.): Erdély – Tér, gazdaság, társadalom (Transilvania – Spațiu, economie, societate). Editura Fundației pentru Școală – Editura Universității, Cluj 2020.

Bottoni, Stefano: Sztálin a székelyeknél (Stalin la secui). Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2008.

Costache Codrescu: Armata Română în revoluția din decembrie 1989. Institutul de Istorie şi Teorie Militară, București, 1994.

D. Lőrnicz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben (Valorile publice ale tranziției în viața cotidiană). Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2004.

Domokos Géza: Esély. Visszaemlékezés 1989–1992 (Șansa. Memorii 1989–1992.), vol.1–3. Pallas-Akadémia, Miercurea Ciuc, 1996–1998.

Fábián Ernő: Naplójegyzetek 1980–1990 (Note de jurnal 1980–1990). Editura Kriterion, Cluj, 2010.

Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (red.): Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014 . (Partide etnice în Europa Centrală și de Est, 1989–2014). Editura Gondolat Kiadó, Budapesta, 2018.

Gáll Ernő: Napló I. (1977–1990) / Jurnal I (1977–1990), Editura Polis, Cluj, 2003.

Gagyi József: Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez. (Capitole pentru istoria socială a României din secolul 20). Editura Mentor, Târgu Mureș, 2009.

Gagyi József: A krízis éve Székelyföldön: 1949 (Anul crizei în Ținutul Secuiesc: 1949). Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2004.

Józsa Erika – Simonffy Katalin – Tomcsányi Mária: A mi magyar adásunk, 1969–1985. (Emisiunea noastră maghiară, 1969–1985), Editura Kriterion, Cluj, 2014.

Kántor Lajos: A Hívó Szó és a Vándor idő: emlékezések, dokumentumok. 1989. december 23.– 1990. április-május (Chemarea și Timpul călător. Memorii, documente. 23 decembrie 1989–martie-aprilie 1990). Editura Komp-Press – Asociația Kolozsvár Társaság, Cluj, 2010.

Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet (Privire administrativă). Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale, Cluj, 2011.

Kuszálik Péter: Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében (15 ani ai UDMR în oglinda presei). http://rmdszkronologia.adatbank.transindex.ro/

László Márton – Novák Csaba Zoltán: A szabadság terhe – Marosvásárhely, 1990. március 16–21 (Povara libertății – Târgu Mureș, 16–21 martie 1990). Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2012.

Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)Hallgatásra ítélve: Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960). (Condamnați la tăcere/ascultare: Procese verbale de ascultare ale episcopului Márton Áron – 1957–1960), Editura Lector – Editura Fundației Varadinum – Editura Fundației pentru Școală, Târgu Mureș – Oradea – Cluj, 2019.

Novák Csaba Zoltán – Tóth-Bartos András – Kelemen Kálmán Lóránt: Újjászületés. Háromszékből Kovászna: Kovászna megye megszervezése és intézményesülése, 1968–1972 (Renaștere. Schimbarea din Trei Scaune în Covasna: organizarea și instituționalizarea județului Covasna, 1968–1972), Editura Háromszék Vármegye (Județul Trei Scaune) – Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2013.

Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája 1965–1974 (Epocă de aur? Politica regimului Ceaușescu privind comunitatea maghiară 1965–1974), Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2011.

Novák Csaba Zoltán: Holtvágányon. A Ceașescu-rendszer magyarságpolitikája 1974–1989 (Pe linie moartă. Politica regimului Ceaușescu privind comunitatea maghiară 1974–1989), Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2016.

Ovidiu Ghitta (red.): Istoria Universităţii Babeş–Bolyai, Editura Mega, 2012.

Papp Z. Attila: A romániai magyar oktatás helyzete 1989 után: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m980321.htm

(Situația învățământului în limba maghiară din România după 1989).

Peter Siani-Davies: Revoluţia Română din decembrie 1989. Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.

Rogers Brubaker – Feischmidt Margit – Jon Fox – Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban (Politică naționalistă și etnicitate cotidiană într-un oraș din Transilvania). Editura L’Harmattan Kiadó, Budapesta, 2011.

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2017 (Cronologie istorică a minorității maghiare din România, 1990–2017). http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

Udvardy Frigyes: Románia 1989–1996 (România 1989–1996). http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=54

Ütő Gusztáv: Akcióművészet Székelyföldön (Arta de acțiune în Secuime), Editura Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), 2014.

Vécsi Nagy Zoltán (red.): 100 év – erdélyi magyar képzőművészet. (100 de ani – arta plastică maghiară în Transilvania), Fundația pentru Școală, Cluj, 2019.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1989. (Cronologie istorică a minorității maghiare din România 1944–1989)

Politica de Cookie