Despre proiect

Evenimentele schimbării de regim de acum 30 de ani sunt amintite, din ce în ce mai mult, ca fapte istorice, deși pentru mulți dintre noi sunt încă amintiri vii, infiltrate cu numeroase fire în prezentul nostru. Politologul Lőrincz József scrie într-una dintre cărțile sale că anii 1989–1990 încă nu țin de trecut, ci sunt „un prezent care a trecut”. Atunci când ne reamintim evenimentele momentului de răscruce 1989–1990, încă vii în diferite variante, ne aflăm de fapt la începutul unui drum care duce la interpretarea unor întâmplări încă neelucidate, cu efect asupra prezentului nostru. Proiectul „Prezentul trecut” dorește să relateze despre schimbarea de regim din punctul de vedere al maghiarilor din România.

Dacă vorbim despre schimbarea de regim ne gândim, îndeobște, la acele zile de decembrie din 1989. Perioada dinaintea evenimentelor și lunile care au urmat au fost, în schimb, la fel de importante și haotice, mai ales în ceea ce-i privește pe maghiarii din România. Deși înregistrarea faptică a evenimentelor a fost realizată, interpretarea lor va putea fi posibilă doar după distanțarea istorică necesară (și publicarea mai multor surse).

Fără pretenția exhaustivității sau intenția de a da explicații complete, proiectul nostru abordează din perspectiva prezentului și organizat tematic ceea ce își amintesc, după 30 de ani, martorii oculari. Această expoziție-instalație, în concordanță cu spațiile și instituțiile legate de subiect (dar nu muzee) care mai emană atmosfera acelor ani, prezintă întâmplările exact așa cum le-au trăit oamenii obișnuiți. Obiectele sugestive prezente în expoziție alături de instrumentele comunicării în masă a perioadei respective îl stimulează pe vizitator să-și poată privi și evalua propriul prezent în continuitatea evenimentelor din deceniile care au trecut.
Documente originale, memorii, jurnale, lucrări de artă contemporane, fotografii și imagini filmate vor avea rolul principal al naratorilor istoriei recente a maghiarilor din România, prezentată în trei capitole:

  • „ce am pus pe masă” în anii socialismului,
  •  experiența noastră din timpul evenimentelor revoluției care ne-a schimbat destinele,
  •  cum a decurs primul an în libertate

Cu ce ne-am ales noi din această libertate? Poate fi cunoscut acest trecut care ne definește prezentul?


Coordonator proiect: Kinizsi Zoltán
Proiectare și elaborare:
Blos-Jáni Melinda – cercetător cultură vizuală, profesor universitar
Fodor János – istoric, profesor universitar
Miklósi Dénes – artist plastic
Molnár Beáta – cercetător cultural, editori publicație
Butka Gergely - comunicare
Miklósi Dénes și Török Tihamér – proiect grafic
Lepedus-Sisko Péter - video
Site: Hitter Technologies


© Fundația Eurotrans Alapítvány 2020, președinte: Nagy Zoltán Levente

Politica de Cookie