Drepturi de autor

Dispoziții generale
Conținutul site-ului prezentultrecut.ro (material scris, foto etc.) reprezintă proprietatea intelectuală a Fundației Eurotrans și/sau Fundația are drept de utilizare a operei respective.
Fundația Eurotrans își revendică toate drepturile privind copierea și difuzarea prin orice metodă sau tehnică a oricărei părți a site-ului.
Preluarea, prelucrarea și valorificarea site-ului în întregime sau parțială (text, grafică, material foto sau video, date, structură, metodă, program etc.) este interzisă fără aprobarea scrisă prealabilă a Fundației.
Utilizarea frauduloasă atrage după sine consecințe penale și de drept civil. Fundația Eurotrans are dreptul de solicita încetarea fraudei și despăgubirea.
Denumirea domeniului prezentultrecut.ro dispune de protecția dreptului de autor, de protecția mărcii comerciale, utilizarea acestuia, cu excepția referinței, este posibilă exclusiv cu acordul scris expres și prealabil al Fundației Eurotrans.

 

Prevederi valabile în cazul adăugării de materiale:

Persoana care adaugă materiale ia la cunoștință și acceptă următoarele:

În cazul adăugării oricărui tip de materiale, persoana respectivă este de acord cu prelucrarea datelor sale personale.

Persoana care adaugă materialul aprobă ca numele său întreg să figureze alături de materialul adăugat și publicat*.

Garantează că este proprietar al materialului adăugat și nu solicită Fundației Eurotrans plata vreunui drept de licență pentru utilizarea materialului.

Încuviințează ca Fundația Eurotrans să prelucreze și să publice materialul adăugat în mod gratuit, cu specificarea numelui autorului, pe site-ul, publicațiile, materialele promoționale online și tipărite ale expoziției „Elmúlt Jelen” / „Prezentul Trecut”.

Acceptă ca în caz de litigiu legat de materialul adăugat partea terță să poată iniția procedura judiciară direct împotriva sa. Fundația nu-și asumă responsabilitatea pentru materialele adăugate și în chestiuni privind proprietatea acestora.

Dimensiunea materialelor trimise: lățime minim 400 pixeli, rezoluția minim 150 dpi, iar mărimea maximă a imaginii 25 MB.

*Fundația are dreptul să utilizeze materialele trimise în format online și tipărit deopotrivă. De asemenea, nu are obligația de a utiliza toate materialele adăugate, are drept de editare și de selectare.

 

Politica de Cookie