###
Evenimentele revoluției din decembrie 1989 în orașele din Partium

Evenimentele revoluției din decembrie 1989 în orașele din Ținutul Secuiesc

 
###
21 decembrie 1989.

La Oradea și Satu Mare s-au ținut adunări generale în mai multe întreprinderi și fabrici în cadrul cărora s-au condamnat evenimentele de la Timișoara și s-a exprimat adeziunea față de Nicolae Ceaușescu secretar general al partidului și președinte al țării. Din articole publicate ulterior reiese că la Satu Mare mai multe persoane au refuzat condamnarea evenimentelor de la Timișoara, spre exemplu actorul Czintos József și regizorul Parászka Miklós. La întreprinderea „Constructorul” muncitorul Ludescher László, desemnat pentru a condamna evenimentele, a subliniat cât de important ar fi să se evite vărsarea de sânge, deși în declarația oficială nu s-a amintit acest lucru. La Satu Mare s-a organizat o manifestație în noua piață centrală a orașului, în fața Palatului Administrativ ca răspuns la știrile aflate în cursul zilei de la televizor și de la radio. Clopotele bisericilor și sirenele fabricilor au început să sune, iar conducătorii de până atunci ai județului au părăsit clădirea. În urma mișcărilor pornite spontan, armata s-a alăturat populației în tot județul. 

Imagini Adaugă
 
 
###
22 decembrie 1989.

La Oradea s-a format o manifestație spontană în piața din fața Consiliului Popular. Potrivit relatărilor unor lideri maghiari, în seara acelei zile s-a format organizația UDMR locală. Ședința de constituire oficială a avut loc a doua zi, în curtea Catedralei. La Satu Mare, după ce a fost ocupat Palatul Administrativ, s-a înființat Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale. Deși județul are un număr semnificativ de locuitori maghiari, un singur membru al consiliului a fost ales din rândul acestora, în persoana lui Antal István. 

Imagini Adaugă
 
 
###
23 decembrie 1989.

A luat ființă Consiliul Județean Bihor al Frontului Salvării Naționale. La Oradea, de asemenea, s-a format o manifestație spontană în piața din fața Consiliului Popular. Principalele revendicări au fost: libertate, fraternitate și democrație.
Începând cu ediția din această zi, cotidianul local „Szatmári Hírlap” (Jurnal de Satu Mare) va apărea cu titlul „Szabad Szatmári Hírlap” (Jurnal Liber de Satu Mare). 
Și la Satu Mare a avut loc o mare adunare în fața Palatului Administrativ. Antal István, membru al FSN a citit cele 7 puncte ale revendicărilor lucrătorilor maghiari din județul Satu Mare: drepturi egale pentru toate naționalitățile; dreptul la învățământ în limba maternă la toate nivelele; dreptul la practicarea liberă a culturii în limba maternă; reînființarea liceului maghiar din Satu Mare; instituții de limbă maternă; libertatea utilizării limbii materne în instituții; utilizarea denumirilor localităților în limba maghiară; organ autonom de reprezentare a minorității naționale; libertatea practicării religiei.


 

Imagini Adaugă
 
 
###
26 decembrie 1989.

În județul Bihor activitatea în teritoriu, economică, socială, culturală și distribuirea ajutoarelor sosite la Oradea au fost asigurate de Consiliul Județean Provizoriu al FSN. S-a solicitat fiecărei localități, unități economice sau instituții să-și aleagă consiliile locale FSN provizorii și noul consiliul al lucrătorilor. Membrii recent înființatului UDMR au anunțat că sunt reprezentanții legali ai maghiarilor din județul Bihor.
La Satu Mare, în cadrul ședinței ținute în sala teatrului s-a declarat înființarea organizației județene Satu Mare a Uniunii Democratice a Maghiarilor din România. La ședință au participat sute de persoane, foarte mulți au putut urmări evenimentele din interior doar prin megafoane.

Imagini Adaugă
 
 
###
29 decembrie 1989.

La Oradea, în cadrul ședinței preoților Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului participanții s-au delimitat de activitatea episcopului Papp László. La ședință a participat și Tőkés László, primit cu ovații de către participanți. Episcopul de Oradea Papp László a fost nevoit să demisioneze și să plece în străinătate.

 
 
###
30 decembrie 1989.

Redacția ziarului „Fáklya” (Făclia) a anunțat că începând cu 1 ianuarie 1990 publicația va apărea cu titlul „Bihari Napló” (Jurnal de Bihor). În cadrul comitetului județean FSN s-a înființat comisia pentru problemele minorităților naționale. În județul Satu Mare FSN a primit în rândurile sale un membru maghiar doar după crearea organizației locale a UDMR. În aceeași zi a fost ales vicepreședinte Formanek Ferenc, respectiv au fost admiși 10 maghiari în rândul membrilor.  

Detalii privind cronologia evenimentelor se găsesc în baza de date a Institutului de Cercetări pentru Minorități:

Sighetu Marmației: https://issuu.com/vadlaci/docs/maramarossziget

Baia Mare: https://issuu.com/vadlaci/docs/nagybanya

Oradea: https://issuu.com/vadlaci/docs/nagyvarad

Satu Mare: https://issuu.com/vadlaci/docs/szatmarnemeti

Zalău: https://issuu.com/vadlaci/docs/zilah 

 
Politica de Cookie