###
Perioada revoluției
Cronologia acestei perioade recapitulează doar evenimentele din a doua jumătate a lunii decembrie 1989, din perspectivă națională și locală în privința câtorva orașe (Cluj, Târgu Mureș) și microregiuni (Ținutul Secuiesc, Partium). Evenimentul de final, în fiecare caz, este demararea proceselor de auto-organizare locală a maghiarilor și conectarea acestora la conducerea provizorie de la București.
 
###
Decembrie 1989: evenimente naționale

Momentele schimbării de regim din România constituie obiectul a numeroase lucrări de istorie și de analiză politică. Deși nu s-a creat un consens în toate cele (dacă a fost vorba de revoluție sau lovitură de stat), majoritatea evenimentelor din decembrie dau o justificare pentru utilizarea expresiilor revoluție sau cu caracter revoluționar. Specialiștii sunt, în general, de acord și cu faptul că în cursul analizării evenimentelor petrecute la nivel național și care au dus la schimbarea de regim, în narativa oficială figurează un singur eveniment legat de maghiari: protestul organizat în fața bisericii reformate împotriva evacuării preotului Tőkés László. Evenimentele care au urmat și-au pierdut în totalitate caracterul maghiar. La nivel național și din perspectiva specifică a fiecărei localități pot fi distinse, pe etape, următoarele evenimente:
– știri despre evenimentele din Timișoara; manifestații/represalii;
– fuga și mai apoi executarea lui Ceaușescu, precum și efectul acestora asupra puterii locale; 
– organizații autoînființate spontan sau cu impuls de la București, crearea, la București a UDMR cu afilierile locale mai apoi; 
– Frontul Salvării Naționale, participarea la guvernare a lui Király Károly și a altor politicieni maghiari. În acest caz cronologia nu se dorește a fi în mod obligatoriu un „apel nominal”, intenția este de a oferi un punct de plecare privind evenimentele amintite, respectiv o posibilitate pentru includerea experiențelor personale și aprofundarea celor întâmplate.

 
 
###
Evenimente la Cluj

Evenimentele din Cluj ale revoluției din decembrie 1989

 
 
###
Evenimente la Târgu Mureș

Evenimentele din Târgu Mureș ale revoluției din decembrie 1989

 
 
###
Evenimentele din Ținutul Secuiesc

Evenimentele revoluției din decembrie 1989 în orașele din Ținutul Secuiesc

 
 
###
Evenimentele revoluției din decembrie 1989 în orașele din Partium

Evenimentele revoluției din decembrie 1989 în orașele din Ținutul Secuiesc

 
Politica de Cookie